Spring til...

Om SuB

Vi er en enhed med mange typer indsatser til personer med udfordringer inden for forskellige områder.
Vi tilbyder bl.a. undervisning, rådgivning og vejledning, støtte, arbejdsafklaring, beskyttet beskæftigelse og ledsagelse.

SuB består af specialiserede medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrund, og vi holder os løbende opdaterede på den nyeste viden på områderne. Afhængigt af afdelinger arbejder vi evidensbaseret samt efter lovende praksis og god praksis beskrevet af DTHS (Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner).

På SuB evaluerer vi vores arbejde løbende for at sikre, at vi lever op til de opstillede standarder, lovgivninger og slutmål. Vi inddrager den enkelte person og evt. pårørende i evalueringen

Recoveryorienteret rehabilitering

I Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune, som SuB er en del af, lægges der vægt på recoveryorienteret rehabilitering, hvilket også afspejler sig i formuleringen af vores kerneopgave. At vores tilgang og rehabilitering er recoveryorienteret betyder blandt andet, at personen betragtes som eksperten i eget liv og inddrages ligeværdigt i egen rehabilitering, og der tages udgangspunkt i netop dennes ønsker og drømme for livet.

Ressourceorienteret tilgang

På SuB arbejder vi ud fra en ressourceorienteret tilgang og en tro på, at alle mennesker kan opnå kompetencer til at håndtere deres funktionsevne.

ICF

ICF; International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand

SuB arbejder ligeledes ud fra ICF-begreberne og det handicapsyn, som ICF-modellen definerer. ICF er udviklet af WHO og oversat til dansk af Sundhedsstyrelsen i 2003. Et hvilket som helst handicap skal anskues i det miljø, det optræder. Det betyder, at vi i vores arbejde med den enkelte holder fokus på de begrænsninger i aktivitet og deltagelse, som funktionsevnenedsættelsen medfører, frem for på diagnose, art og grad af funktionsevnenedsættelsen. I nogle tilbud vil det være relevant at inddrage pårørende og i nogle afdelinger er der specifikke ydelser rettet mod de pårørende. Vi har desuden fokus på, hvordan personen kommer godt videre efter endt forløb på SuB. Det kan f.eks. dreje sig om adgang til netværk, frivilligtilbud, andre indsatser eller tilbud fra andre samarbejdspartnere.

Lovgrundlag